fbpx

הדמיות תלת מימד לאדריכלות נוף

הדמייה תלת מידמ תעזור לשבל את כל מערך המידע ולהעביר את הרעיון ללקוח בצורה הוויזואלית ביותר
הודות למוחשיות החזותית של הדמית תלת מימד מעצב נוף ולקוח יכולים לבחון את מאפייני הפרויקט, ולעשות מיד את התיקונים והשינויים הנדרשים. הודות לכך הלקוח יוכל לדעת בדיוק כיצד ייראה הפרויקט שלו. והאפשרות לעשות תיקונים ושינויים בשלבי העבודה המוקדמים חוסכת הרבה עבודה, זמן וכסף.
למומחים שלנו בסטודיו Point of VIew 360 יש את כל הידע הנדרש בשביל לראות את התמונה הגדולה, וכמו כן הם מכירים את כל הדרישות והתקנים הטכניים. אנו ניצור עבורכם הדמיות ריאליסטיות של פרויקטים עתידיים בעיצוב אדריכלות נוף וניקח בחשבון את כל הנתונים הטכניים, כגון הפרשי גובה, אובייקטים אדריכליים קטנים (ספסלים, פרגולות, גני שעשועים וכו’), מיקומים של צמחייה, נקודות תאורה.
04

דוגמאות

4 1
4
02 1
02
night
הדמיה לאדריכלות נוף – כניסה לקיבוץ רבבה
01
הדמיה לאדריכלות נוף – בניין אינטל
Slavia 2
אדריכלות נוף -שכונה מגורים
511
הדמיה לאדריכלות נוף – כניסה לקיבוץ רבבה
05
הדמיה לאדריכלות נוף – בנייו אינטל
gas day f
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי זים
1
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי מעלה אפרים
5
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי מעלה אפרים
61
הדמיה לאדריכלות נוף -קיבוץ רבבה
211
הדמיה לאדריכלות נוף -קיבוץ רבבה
Slavia 1
הדמיה תלת מימד -מאמר
4 1
4
02 1
02
night
הדמיה לאדריכלות נוף – כניסה לקיבוץ רבבה
01
הדמיה לאדריכלות נוף – בניין אינטל
Slavia 2
אדריכלות נוף -שכונה מגורים
511
הדמיה לאדריכלות נוף – כניסה לקיבוץ רבבה
05
הדמיה לאדריכלות נוף – בנייו אינטל
gas day f
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי זים
1
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי מעלה אפרים
5
הדמיה לאדריכלות נוף -מרכז מסחרי מעלה אפרים
61
הדמיה לאדריכלות נוף -קיבוץ רבבה
211
הדמיה לאדריכלות נוף -קיבוץ רבבה
Slavia 1
הדמיה תלת מימד -מאמר
תפריט
×

כללי

  1. השימוש באתר האינטרנט של Point of VIew 360 כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי Point of VIew 360 , או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

פרטיות

שונות

  1. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
  2. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, ומאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש המוצר. מאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.
  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected]
  4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  5. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד