fbpx

הדמיות תלת מימד למשרדים

הדמייה תלת מימד תעזור לקבל את כל מערך המידע ולהמחיש את הרעיון ללקוח בצורה הטובה ביותר
הדמיית משרדים מאפשרת להמחיש את השיפוץ הרצוי בתמונות תלת מימד בעלות הנמוכה ביותר בצורת הפריסה שלו. הדמיה מאפשרת לראות את הטעויות שעלולות לקרות במהלך בנייה או שיפוץ.
סטודיו Point of View 360 רכש לעצמו מוניטין מעולה, מגובה ע”י פידבק של לקוחות מרוצים רבים מספור. המומחים שלנו לתלת-מימד יהפכו את הפרויקט הבא שלכם לאסתטי ומושך בעזרת שימוש במידול מדויק, תאורה ריאליסטית, חומרים ומרקמים ברמה של צילום. 
07 denoise

דוגמאות

13 1
הדמית תלת מימד למשרד ההתאחדות רוקחים
Office final cam 3
הדמיה תלת מימד למשרד
OfficeV2 02
הדמיה תלת מימד למשרד
04
הדמיה תלת מימד למשרד
01 1 1
הדמיה תלת מימד למשרד
01 denoise
הדמיה תלת מימד למשרד
001 1
הדמיה תלת מימד למשרד
004
הדמיה תלת מימד למשרד
002
הדמיה תלת מימד למשרד
cover blog003
הדמיה תלת מימד למשרד
Office final cam 1
הדמית תלת מימד למשרד רואה חשבון
002 2
הדמית תלת מימד למשרד עו”ד
07 denoise
הדמיה תלת מימד למשרד של חברתפטנטים
Interior 4
הדמיה של עיצוב פנים
02 denoise nologo
הדמיה של משרד
13 1
הדמית תלת מימד למשרד ההתאחדות רוקחים
Office final cam 3
הדמיה תלת מימד למשרד
OfficeV2 02
הדמיה תלת מימד למשרד
04
הדמיה תלת מימד למשרד
01 1 1
הדמיה תלת מימד למשרד
01 denoise
הדמיה תלת מימד למשרד
001 1
הדמיה תלת מימד למשרד
004
הדמיה תלת מימד למשרד
002
הדמיה תלת מימד למשרד
cover blog003
הדמיה תלת מימד למשרד
Office final cam 1
הדמית תלת מימד למשרד רואה חשבון
002 2
הדמית תלת מימד למשרד עו”ד
07 denoise
הדמיה תלת מימד למשרד של חברתפטנטים
Interior 4
הדמיה של עיצוב פנים
02 denoise nologo
הדמיה של משרד
תפריט
×

כללי

  1. השימוש באתר האינטרנט של Point of VIew 360 כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי Point of VIew 360 , או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

פרטיות

שונות

  1. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
  2. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, ומאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש המוצר. מאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.
  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected]
  4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  5. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד