fbpx

הדמיות תלת מימד למוצרים

הצגת מוצר באופן מושלם
הדמיה תלת מימדית היא שיטה חדשנית ואיכותית להציג את המוצרים והפרויקטים שלכם, כולל אלו הנמצאים בשלבי פיתוח, ולשווק אותם באינטרנט. הגרפיקה הממוחשבת טכנולוגיית תלת מימד מאפשרים ללקוחות פוטנציאליים ואנשי מקצוע לתפוס את מוצרים בצורה הרבה יותר טובה ולראות כל אובייקט בצורה ריאליסטית ומפורטת, ממש כמו בצילום.
אנו ב- Point of View 360  יודעים ליצור תמונות שיווקיות עוצמתיות למוצר שלכם. מיטב המומחים שלנו בתחום תלת-מימד ייצרו עבורכם את ההדמיה עם דגש על מאפייני המוצר והקפדה על פרטים הכי קטנים, ויהפכו אותה לחוויה בלתי נשכחת ללקוחות שלכם – בול בזמן! 
04

דוגמאות

8a9e5674 75f5 4561 92ff bf087059e686
הדמיה למוצר
01
הדמיה לארון קודש
02
הדמיה לדוכן
04
הדמיה לדוכן
01
הדמיה למדרגות
Cam 6
הדמיה לארון
i nutella 001 1
הדמיה למוצר
15592 smurfs wide heder c 2
הדמיה למתקן
Image 26
הדמיה למתקן
02 1
הדמיה לבמה
1
הדמיה לחיפוי דקורטיבי
01
הדמיה למוצר
15747 Kinder General Hanukkah render1 2
הדמיה למוצר
test5 1
הדמיה למוצר
04
הדמיה למוצר
03
הדמיה למוצר
8a9e5674 75f5 4561 92ff bf087059e686
הדמיה למוצר
01
הדמיה לארון קודש
02
הדמיה לדוכן
04
הדמיה לדוכן
01
הדמיה למדרגות
Cam 6
הדמיה לארון
i nutella 001 1
הדמיה למוצר
15592 smurfs wide heder c 2
הדמיה למתקן
Image 26
הדמיה למתקן
02 1
הדמיה לבמה
1
הדמיה לחיפוי דקורטיבי
01
הדמיה למוצר
15747 Kinder General Hanukkah render1 2
הדמיה למוצר
test5 1
הדמיה למוצר
04
הדמיה למוצר
03
הדמיה למוצר
תפריט
×

כללי

  1. השימוש באתר האינטרנט של Point of VIew 360 כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי Point of VIew 360 , או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

פרטיות

שונות

  1. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
  2. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, ומאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש המוצר. מאליס ומשווקת המוצר מאליס – החברה, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.
  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר לחברה על ידי דואר אלקטרוני [email protected]
  4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  5. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד